Fincafe es una marca registrada de Coffee Center, S.L.

Certificats


Certificat ecològic de la Unió Europea que garanteix que les matèries primeres dels tes i infusions, provenen d´agricultura ecològica certificada. Aquesta agricultura ha utilitzat tècniques per generar productes naturals i preservar el medi ambient, sense l´ús de fertilitzant, plaguicides o químics. Les auditories es realitzen periòdicament a les nostres instal·lacions
Identificatiu de producte lliure de gluten.
Certificat internacional que garanteix que en el producte no hi ha matèries primeres genèticament modificades.
Certificat que el packaging utilitzat tenen el seu origen en boscos ben gestionats que proporcionen beneficis ambientals, socials i econòmics. I que els envasos hagin complert els estrictes estàndards del FSC des del bosc fins al punt de venda.
Certificat ISO (Organització Internacional per a l´Estandardització) 9001 que garanteix el compliment de determinats requisits en el Sistema de Gestió de Qualitat.
Certificat ISO 14001 que garanteix l´aplicació d´un pla de maneig mediambiental, sota diverses regles internacionals.